Изготвяне на здравно-осигурителни планове

Поискайте среща за допълнителна информация и разяснения, както и за заявяване на услугата.

Проявявам интерес

В днешно време срещаме все повече призиви за финансова помощ във връзка със здравен проблем. А можем ли с дарителски кампании да помогнем на всички нуждаещи се?

За съжаление – не! Дарителската кампания е така направена, че половината от парите отиват за нуждаещия се, а останалите се губят в кампанията – плащане за реклами на хора, които са наети в тази организация, за да може призива да стигне до повече хора. И какво се получава ако има нужда от 100000 лв да се наберат за дадено лечение. За да е успешна кампанията трябва да има събрани около 200000 лв. Като тези пари натоварват цялото общество, защото не ги дава един човек, а ги даваме всички ние. Ако трябва да съберем пари за всички нуждаещи се, ние трябва да направим много по-големи усилия отколкото са реалните суми, от които се нуждаят хората.

Има начин да се погрижим за всички нуждаещи се хора и за нас самите и той се нарича здравно застраховане.

Преди години то е създадено като колективна отговорност, в която всеки един от нас с малки вноски участва в един общ фонд, който гарантира, че ако даден човек има нужда на момента ще му бъде осигурена сума, с която да направи най-доброто да възвърне своето здраве.

И то работи толкова по-добре, колкото повече хора са се застраховали. Това означава, че ако всички решим и поемем отговорност за нас и нашите близки, то цената ще бъде минимална.

 

към начало