Изготвяне на инвестиционни планове

Поискайте среща за допълнителна информация и разяснения, както и за заявяване на услугата.

Проявявам интерес

Един от най-разпространените варианти за инвестиране на средства е инвестиционният фонд.

Има различни видове инвестиционни фондове, сега ще разгледаме тези, които инвестират само в един отрасъл и по-точно в отрасъла с полезни изкопаеми. Фондовете купуват фирми, които фирми от своя страна притежават всички залежи на полезни изкопаеми и заводите за тяхната преработка. Ние купуваме част от фонда, който притежава съответно компаниите, които притежават мините и заводите за преработка на полезни изкопаеми. В този случай как са защитени нашите пари. Понеже фирмите произвеждат продукция, която е от първостепенно значение за живота на планетата. Те участват навсякъде в нашето ежедневие. Полезните изкоапеми са крайна величина. В годините те намаляват. Колкото повече ги използваме, толкова по-скъпи стават. И ако в един момент полезните изкопаеми се търгуват в евро, както е в момента, може да се случи така, че еврото да се срине като валута. Тогава тези полезни изкопаеми ще се търгуват на същата цена в новата валута, която ще бъде тогава използвана за търговия в световен мащаб. И по този начин ние защитаваме нашите финанси във всеки един момент защото ние притежаваме дял от фонда. Фондът притежава компаниите, които притежават всички полезни изкопаеми. И един вид – тези компании притежават активи, а тези активи струват пари във всяка една валута.

Да разгледаме втори вариант ако се получи хиперинфлация и парите се обезценят. Ако един тон мед струва 1000 евро в момента и парите се обезценят и 1000 евро са равностойността на нови 10000 евро, то тогава един тон мед ще струва 10000 евро. Компанията ще си вдигне стойността със същия % , с който се е обезценила валутата. Понеже ние притежаваме дял от фонда, който притежава дял от активите от компаниите, а те струват нова по-висока цена и нашия дял ще струва нова по-висока цена. По този начин ние на 100% си гарантираме нашите средства при всеки финансов катаклизъм.

Другата ни защита, която е гаранция за нашите средства е, че в случая ние не търгуваме с пари или с валута, а търгуваме с активи , с полезни изкопаеми които са нужни на човечеството. Докато има човечество и има развитие, нашите пари ще се умножават и ще имат адекватна стойност за всеки един момент. Ето това представляват инвестиционните фондове. Разликата при тях е, че в годините има колебание, което колебание зависи от настроението на фондовите борси. В момент на криза на икономиките като цяло потребителите се отдръпват от фондовите борси и за момент цената на всичко спада. Ако се изчака година две цената отново се вдига и заема нормални нива. Затова инвестиционния фонд не е подходящ за краткосрочни инвестиции. По-скоро инвестиционните фондове се използват, за да увеличим нашите пари или за някакви конкретни цели. Като например да си осигурим пенсия, да си купим жилище или да съберем някаквъв голям обем пари.

Свържете се с мен, за да изготвим най-подходящия за Вашите изисквания инвестиционен план!

 

към начало