Изготвяне на пенсионно-осигурителни планове

Поискайте среща за допълнителна информация и разяснения, както и за заявяване на услугата.

Проявявам интерес

Пенсионната система е създадена през 1889 година в Германия от Ото Фон Бисмарк. Тогава се е забелязала една тенденция на повишаване на средната продължителност на човешкия живот. 1800 година хората са живеели средно 32 години, а 1900 година средната продължителност на живота е била 52 години. Това предизвиква една вълна от по-възрастни хора, които не могат да работят, а трябва да бъдат осигурени. Защото когато има хора, които не могат да се хранят, не могат да живеят нормално, това предизвиква социални сътресения и правителствата не могат да работят нормално. Поради тази причина Ото фон Бисмарк решава да създаде пенсионна система, която да бъде управлявана от държавата. Понеже средната продължителност на живот е била 52 години, възрастта за получаване на пенсии е направена да бъде 50 години. Тогава малка част от хората са доживявали, за да вземат пенсия. Друго характерно за тази епоха е било, че едно семейство е имало около 5-6 деца. Поради тази висока раждаемост се е получило така, че на 10 човека, които осигуряват, се е падал само един осигуряван. По този начин осигурителната тежест за тези, които внасят пари е по-малка, а пенсиите, които са вземали хората са били сравнително добри и са оставали пари и за огромния държавен апарат, който е трябвало да преразпределя пенсиите. Затова пенсионната система в този момент е работила перфектно.

В днешно време в България средната продължителност на живот е 73,5 години. Една жена има коефициент на раждаемост 1.49. За да се запазим като население в сегашните пропорции е необходимо да има среден коефициент на раждаемост 2.1. Поради тази причина в момента в България статистиката е 1 човек осигурява 2 пенсионери. Тежестта на този един човек е огромна, а пенсионерите получават малки пенсии. В бъдеще ще се случи така, че 1 осигуряващ ще трябва да осигурява 5 пенсионера. Бремето за този човек става огромно, а същевременно хората които получават пенсии получават много малка част в сравнение с хората които са получавали преди. Ето защо пенсионната система в днешно време не може да сработи. Използват се редица мерки, за да се забави тоталния крах на пенсионната система – увеличава се пенсионната възраст, а пенсиите се увеличават с темпове по-малки от инфлацията.

Предполага се че до 2030 година пенсионните системи по целия свят ще фалират.

Поради тази причина е добре всеки да осигури сам финансово своето бъдеще.

 

към начало