Изготвяне на спестовни планове

Поискайте среща за допълнителна информация и разяснения, както и за заявяване на услугата.

Проявявам интерес

Когато спестяваме пари пред нас винаги стои една дилема – къде да ги държим. В България най-честият избор е банковият депозит, а в развитите държави хората държат своите спестявания основно в инвестиционни фондове.

Нека първо разберем как работи банката. Банката взема пари от нас като депозит и ги дава на друг човек като кредит. Ако вземе пари от нас на 4% лихва, тя ще ги даде на друг човек с 10% лихва и по този начин тя печели разликата между лихвата, която е дала на нас и лихвата, която е взела от другия си клиент. Следователно банката е търговец на пари. И ако се случи да има хиперинфлация, човекът, който е закупил пари от банката, който е взел кредит ще й върне същите пари, но обезценени, защото се е обезценила самата валута. Съответно банката ще върне тази обезценена валута на нас. Ето това съществува като огромен риск в банковия депозит – да загубим нашите средства благодарение на хиперинфлация и за да бъдем конкретни ще дадем пример с 1997 година. Когато се случи така, че поради хиперинфлация банките върнаха точно толкова пари на хората колкото са взели от тях, но самите пари бяха обезценени от инфлацията. По този начин ако хората бяха вложили пари за едно жилище накрая имаха пари, с които можеха да купят един хляб. Другата голяма заблуда в банковите депозити е тяхната 100% гарантираност. За гаранция на депозитите се използва фонда за гарантиране на депозити, но той е в размер само на 1,5 милиарда лева при положение че има над 50 милиарда депозити. Тези цифри сами по себе си показват, че той не може да гарантира нашите депозити. Тогава остава да се надяваме на държавата, но може ли държавата да гарантира нашите спестявания при положение че тя бави с месеци ддс-то на фирмите и като имате предвид, че това ддс е дадено от фирмите на държавата и тя трабва да им го върне, а не е някаква парична сума която тя трябва да извади от себе си и да върне на фирмите. Или пък държавата иска 1 милиард заем за да си покрие разходите, които има ежемесечно, как в такъв случай държавата ще извади десетки милиарди за да гарантира нашите депозити. Последното на което остава да се надяваме е Европейския съюз. Но как действаха те в Кипър или в Гърция – гарантираха ли те на 100% спестяванията на хората.

Поради тази причина трябва да знаем, че банковият депозит се използва основно да държим в него средства, които са ни нужни ако веднага трябва да изтеглим някакви пари за спешни нужди. По-добре да си държим парите в банков депозит отколкото да ги държим в някой шкаф, под възглавница или буркан. Банковият депозит в целия свят се използва за краткосрочно съхранение на парите. Той не е подходящ за добра инвестиция или дългосрочно събиране на средства с някаква цел.

Инструментите, които можем да използваме, за да спестяваме нашите пари са различни в зависимост от целта, която гоним и срока и доходността, която търсим. Някои от вариантите за спестяване са застраховки Живот, инвестиционни фондове, инвестиране в проекти.

Свържете се с мен, за да изготвим най-подходящия спестовен план, отговарящ на Вашите цели.

 

към начало