Пределите на пазара

Пол де Грауве

До осемдесетте години на миналия век се разразяваха дебати по това дали икономиката трябва да се ръководи от пазарните механизми или от държавното планиране. Те се въртяха около темата „пазарът или държавата“, всяко от които имаше своите пламенни поддръжници. Въпросът беше: едното или другото. Или пазарът или държавата.

Междувременно научихме няколко неща. Първо е, че една централизирана планова икономика не функционира. Такава икономика никъде не е успяла да създаде задоволителни материални блага за населението. Вторият урок, който научихме е, че никъде не съществува пазарна система в чист вид. Всички икономически системи, които пазнаваме, са смесени и съчетават пазара и държавната власт.

Единственият въпрос от значение е именно как конкретно да се реализира това съчетание?

 

Новите правила на богатството

Бен Бенсън

30 лв.

7-те закона на парите

Майкъл Филипс

20 лв.

7-те закона на богатството

Бен Бенсън

60 лв.

Лесният Долар

Трент Хам

20 лв.

Поведенческата бездна

Карл Ричардс

20 лв.

към начало