Решения в насока защита на семейството

Поискайте среща за допълнителна информация и разяснения, както и за заявяване на услугата.

Проявявам интерес

Всеки човек поема различни отговорности през живота си. И в повечето случаи стига до момент, в който поема финансов ангажимент не само към себе си, но и към близки и семейство.

Примерно ако един човек реши да има дете, той поема отговорност, че ще издържа това дете до неговата 18 годишнина. Децата не избират в кое семейство да се родят, те не избират своите родители. До навършване на пълнолетие те не носят отговорност и за своята издръжка. Със самото решение на родителя да има дете, той поема и финансов ангажимент към това дете, че ще му осигури необходимите средства, за да бъде то издържано до навършване на пълнолетие.  Ако за 1 месец издръжка на детето са необходими 400 лв то до 18 му година са необходими общо 93600 лв. Още с раждането на детето родителят носи отговорност в размер на 93600 лв за това дете. И за да може той да е сигурен, че каквото и да се случи с него детето ще има необходимите средства, е необходимо да си направи застраховка живот поне за тази сума 93600 лв. Ако обаче мине една година от издръжката на това дете и остават 17 години той вече ще носи отговорност с една година по-малко и ще намали своята застраховка живот за следващата си година.

Другата отговорност е на съпруга към съпругата ако са се разбрали, че той ще гради кариера, а тя ще гледа децата им. В такъв случай съпругата отделя повече време за децата и няма време за кариерно развитие и ако се случи така, че съпругът почине, доходите на съпругата до края на живота й ще останат минимални и така тя ще живее бедно и нещастно. Поради тази причина е небходимо всеки един мъж да направи застраховка живот, която да осигури на жена му добър живот в случай, че с него се случи най-лошото. А в семействата, в които жената е основния източник на доход е необходимо тя да си направи такава застраховка, която да покрива финансовите й ангажименти.

Към сумата на застраховката трябва да бъдат включени и всички негови кредити и ангажиментите към различни физически и юридически лица. По този начин ако нещо се случи с един човек неговите отговорности няма да бъдат прехвърлени на най-близките и семейството.

Свържете се с мен, за да изчислим Вашата финансова отговорност и да изготвим вариант за покриване на Вашите ангажименти.

 

към начало