Симулация и Симулакрум

Жан Бодрияр

Идеята на автора за тази книга е матричната природа на света, в който живеем.
„Симулакрум “ е термин на Жан Бодлияр и означава „копие без оригинал“. Или с други думи казано „Образът няма никаква връзка с реалността – това е имитация без референт, която представя себе си за реалност“.
Под „Симулация“, той схаваща замяната на реалното със знаци за реалното.
Симулакрумът и Симулацията са потенции, чрез които могат да се преодоляват онтологични реалности.

Избран откъс от книгата:
Да криеш е да се преструваш, че нямаш нещо, което имаш. Да симулираш е да се преструваш, че имаш нещо, което нямаш. Едното предполага присъствие, другото – отсъствие. Работата обаче е по-сложна, защото да симулираш, не е да се преструваш:
„Човек, който се преструва на болен, може просто да легне в леглото и да накара другите да повярват, че е болен. Човек, който симулира болест, произвежда някои от симптомите й в себе си.“

 

Новите правила на богатството

Бен Бенсън

30 лв.

7-те закона на парите

Майкъл Филипс

20 лв.

7-те закона на богатството

Бен Бенсън

60 лв.

Лесният Долар

Трент Хам

20 лв.

Поведенческата бездна

Карл Ричардс

20 лв.

към начало